Thứ Ba, ngày 17/07/2018 02:02 AM (GMT+7)

Đam Rông (Lâm Đồng): Hội viên nông dân góp 2.000 ngày công

author Thứ Ba, ngày 21/08/2012 05:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Đam Rông đã vận động hội viên đóng góp 260 triệu đồng và trên 2.000 ngày công lao động để xây dựng, nâng cấp các công trình đường giao thông nông thôn.

   

Bên cạnh đó, nông dân của huyện cũng tự ý thức nỗ lực lao động sản xuất phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương. Đây được coi là nguồn nội lực quan trọng để cùng với sự đầu tư của Nhà nước thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Huyện Đam Rông hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 4/8 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

 

Xem bình luận