Thứ Hai, ngày 16/07/2018 23:56 PM (GMT+7)

Đến năm 2015: Xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề

author Thứ Hai, ngày 15/04/2013 10:01 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

   

Theo đó, đến năm 2015, xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng theo Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015.

Đến năm 2020, di dời toàn bộ các cơ sở sản xuất thuộc nhóm tái chế giấy, tái chế kim loại, tái chế nhựa, nhuộm, giết mổ gia súc và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoạt động trong khu dân cư vào khu, cụm công nghiệp làng nghề...

Xem bình luận
Phải ký đơn để sau này còn nói là các em "tự nguyện" chứ! Tòa ở ngay TPHCM, mà lại xử...
Bình luận có 0 phản hồi