Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 09:36 AM (GMT+7)

Đồng Nai: Mỗi xã có 70 người được học nghề

author Thứ Ba, ngày 08/05/2012 06:07 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, trong 2 năm 2010- 2011, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 15.684 người, trong đó nghề nông nghiệp chiếm tỷ lệ 31,13%.

   

Đồng thời, tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 500 cán bộ, công chức cấp xã. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 80%.

Năm 2012 này, Đồng Nai có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho khoảng 900 lượt cán bộ công chức cấp xã và đào tạo nghề cho 10.000 lao động nông thôn. Bình quân mỗi xã, thị trấn sẽ có khoảng 70 lao động được đào tạo nghề.

Xem bình luận