Thứ Tư, ngày 20/06/2018 07:33 AM (GMT+7)

Đồng Tháp: 30 xã đạt đủ các tiêu chí vào năm 2015

author Thứ Bảy, ngày 04/08/2012 05:02 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Đề án xây dựng NTM của tỉnh Đồng Tháp, tới năm 2015, toàn tỉnh sẽ xây dựng 30/119 xã đạt tiêu chuẩn NTM và đến năm 2020, xây dựng 60/119 xã đạt tiêu chuẩn NTM.

   

Hiện Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá thực trạng NTM ở toàn bộ 119 xã của tỉnh, đồng thời lập Đề án xây dựng NTM ở từng xã để xác định lộ trình thực hiện trong từng giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020.

Xem bình luận