Thứ Hai, ngày 24/09/2018 14:48 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 18/05/2014 00:34 AM (GMT+7)

Gia Lai: 113 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thông tin từ Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Gia Lai: Trong năm nay, Gia Lai sẽ phân bổ 113 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

   
Theo đó, các xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên sẽ được tập trung nguồn lực để đầu tư nhằm phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2014. Hiện Gia Lai đã có 5/123 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM; 3 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 32 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 116 xã đạt 5-9 tiêu chí; 29 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Theo Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Xem bình luận