Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 00:09 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 23/11/2013 07:15 AM (GMT+7)

Hà Nam: Đầu tư 33,4 tỷ đồng cho cánh đồng mẫu

Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiệu quả cao gắn với xây dựng NTM, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Đề án cánh đồng mẫu giai đoạn 2013 – 2020, với tổng mức đầu tư 33,4 tỷ đồng.

   
Tỉnh này cũng đề ra mức hỗ trợ cho 1 mô hình cánh đồng mẫu quy mô 30ha như sau: Hỗ trợ tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, xúc tiến thương mại; hỗ trợ cơ giới hóa năm 2014 (3,6 triệu đồng để mua công cụ sạ hàng; 80 triệu đồng mua máy gặt đập liên hợp; 80 triệu mua máy làm đất); hỗ trợ xây dựng hạ tầng nội đồng năm 2014 với mức 750 triệu đồng...
Theo Thiên Hương (Thiên Hương)
Xem bình luận