Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 13:24 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 28/12/2013 10:49 AM (GMT+7)

Hà Nam: Kiên cố 400km kênh mương vào năm 2015

Hiện toàn tỉnh Hà Nam có trên 3.500km kênh tưới, 1.300km kênh tiêu phục vụ cho khoảng 70.000ha đất trồng lúa 2 vụ.

   
Tuy nhiên, đến nay tỉnh mới có gần 256km kênh mương đạt chuẩn, trong đó có 212km đã làm xong từ trước khi xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến năm 2015, Hà Nam phấn đấu kiên cố hóa trên 400km kênh tưới, nạo vét hơn 300km kênh tiêu. Tổng nguồn vốn cho mục tiêu này ước gần 4.000 tỷ đồng.
Theo Nguyễn Minh (Nguyễn Minh)
Xem bình luận