Thứ Năm, ngày 23/11/2017 22:40 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 23/01/2014 08:37 AM (GMT+7)

Hà Nam: Nâng chất lượng hoạt động cơ sở hội

Hội nông dân (ND) tỉnh vừa sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở hội giai đoạn 2011-2015.

   
Đến nay trên địa bàn tỉnh không còn cơ sở hội có tỷ lệ hội viên dưới 40% so với số hộ nông nghiệp; số chi hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50% giảm 17; số chi hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 30% so với lao động nông nghiệp giảm 46… Chất lượng hoạt động của các cơ sở, chi hội, nâng cao rõ rệt.
Theo Đông Hoàng (Đông Hoàng)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng chục hộ dân ở xã Cảnh...