Thứ Ba, ngày 24/07/2018 00:53 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 23/01/2014 08:37 AM (GMT+7)

Hà Nam: Nâng chất lượng hoạt động cơ sở hội

Hội nông dân (ND) tỉnh vừa sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở hội giai đoạn 2011-2015.

   
Đến nay trên địa bàn tỉnh không còn cơ sở hội có tỷ lệ hội viên dưới 40% so với số hộ nông nghiệp; số chi hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50% giảm 17; số chi hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 30% so với lao động nông nghiệp giảm 46… Chất lượng hoạt động của các cơ sở, chi hội, nâng cao rõ rệt.
Theo Đông Hoàng (Đông Hoàng)
Xem bình luận