Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 18:57 PM (GMT+7)

Hà Nội: Sẽ có thêm 5 vùng sản xuất rau, quả an toàn

author Thứ Sáu, ngày 14/09/2012 10:32 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sắp tới TP. Hà Nội sẽ triển khai Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học” (QSEAP) trên địa bàn 4 xã và 1 thị trấn thuộc 4 huyện, với tổng diện tích 335ha.

   

Trong đó, xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) là 150ha, Đặng Xá (Gia Lâm) 63ha, Tiền Yên (Hoài Đức) 31ha, Nam Hồng (Đông Anh) 25ha và thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ) 66ha. Dự kiến, trong hai năm 2012 - 2013, tại thị trấn Chúc Sơn triển khai 66ha, các xã Tiền Yên 31ha, Nam Hồng 25ha, Đặng Xá 30ha và Nam Phương Tiến là 50ha.

Như vậy, Hà Nội sẽ có thêm 5 vùng sản xuất rau, quả an toàn, ước cho giá trị thu nhập bình quân sản xuất rau an toàn từ 200-250 triệu đồng/ha/năm.

Xem bình luận