Thứ Hai, ngày 16/07/2018 14:01 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 18/10/2013 09:57 AM (GMT+7)

Hà Tĩnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tịch hội cơ sở

Từ ngày 15 - 20.10, tại Trường Chính trị Trần Phú, 259 chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

   
Học viên sẽ được nghiên cứu 18 chuyên đề: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; kỹ năng lãnh đạo và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở xã; kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã; kỹ năng vận động quần chúng tham gia các phong trào; Chương trình xây dựng nông thôn mới; ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc...
Theo Trí Thức (Trí Thức)
Xem bình luận