Chủ Nhật, ngày 23/09/2018 07:46 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 16/05/2014 09:10 AM (GMT+7)

Hà Tĩnh: Tập huấn kỹ năng góp ý Luật Dạy nghề sửa đổi

Hội nông dân (ND) tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển nguồn lực nông thôn, Ban quản lý Dự án C2-038 vừa tổ chức tập huấn tăng cường sự tham gia đối với đại diện cộng đồng dân cư trong đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.

   
Đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ Hội ND, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên của 3 huyện: Vũ Quang, Can Lộc và Lộc Hà. Sau khi tập huấn, Ban quản lý dự án cùng các thành viên lớp tập huấn được chia ra làm 3 tổ, trực tiếp phỏng vấn người dân để nắm bắt được ý kiến của họ về công tác dạy nghề hiện nay; từ đó phân tích, tổng hợp các ý kiến gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trình Quốc hội.
Theo Trí Thức (Trí Thức)
Xem bình luận