Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 15:14 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 09/12/2013 10:42 AM (GMT+7)

Hải Dương: 100% cơ sở có Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hiện 100% Hội nông dân huyện, thị xã, thành phố và cơ sở xây dựng được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).

   
Tổng Quỹ HTND toàn tỉnh trên 32 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 tỷ đồng so với cuối năm 2012. Trong đó, Trung ương Hội ủy thác 7,2 tỷ đồng. Số vốn này đang thực hiện 15 dự án cho 472 hội viên nông dân.

Quỹ cấp tỉnh trên 19 tỷ đồng, cấp huyện trên 1,5 tỷ đồng, cơ sở trên 4,4 tỷ đồng. Quỹ đã hỗ trợ 4.142 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo Bùi Hải Hưng (Bùi Hải Hưng)
Xem bình luận