Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 00:06 AM (GMT+7)

Hải Dương: 7,2 tỷ đồng cho hội viên vay

author Thứ Sáu, ngày 07/09/2012 04:57 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Trên cơ sở các dự án được T.Ư Hội phê duyệt, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện 17 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân T.Ư Hội đầu tư cho 17 cơ sở Hội, với tổng số tiền 7,2 tỷ đồng cho 516 hộ vay.

   

Đó là 1 dự án sản xuất gạch không nung papanh với 27 hộ vay 300 triệu đồng; 10 dự án nuôi thủy sản với 306 hộ tham gia với số tiền vay 4,4 tỷ đồng; 1 dự án nuôi gia cầm và thủy sản với 20 hộ vay 200 triệu đồng; 2 dự án nuôi lợn thịt với 63 hộ vay 800 triệu đồng; 1 dự án nuôi gà thịt thả đồi cho 33 hộ vay 500 triệu đồng; 1 dự án thâm canh rau màu theo hướng an toàn cho 33 hộ vay 500 triệu đồng và 1 dự án thâm canh cây ăn quả cho 34 hộ vay 500 triệu đồng.

Qua kiểm tra, 100% các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Xem bình luận