Thứ Hai, ngày 21/01/2019 17:25 PM (GMT+7)

Hải Dương: Sản xuất 118.000ha lúa hàng hóa

author Thứ Sáu, ngày 11/05/2012 05:11 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Dự án "Phát triển giống lúa và vùng lúa hàng hoá tập trung giai đoạn 2012 - 2015", thực hiện tại 12 huyện, thành phố, thị xã.

   

Tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 118.000ha, năng suất bình quân 61 tạ/ha/vụ, sản lượng thóc dự kiến 719.800 tấn; tỷ lệ lúa chất lượng cao và lúa lai chiếm trên 55% diện tích gieo cấy cả năm. Đồng thời, duy trì, củng cố và phát triển 1.500ha/năm (750ha/vụ) vùng nhân dân sản xuất giống lúa thuần.

Xem bình luận