Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 02:44 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 04/10/2013 13:17 PM (GMT+7)

Hải Phòng: Dùng chế phẩm sinh học xử lý phế phẩm nông nghiệp

Mô hình dự án này đã giải quyết vấn nạn đốt rơm gây ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

   
Hội đồng Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng vừa nghiệm thu và đánh giá cao hiệu quả thực tiễn của Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Emic hữu cơ xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ) giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên” do chính xã Phù Ninh chủ trì.
Emic tập hợp nhiều vi sinh vật phân giải mạnh chất hữu cơ, tiêu diệt và ức chế vi sinh vật có hại. Nhờ vậy, Emic giúp phân giải rác thải, phế thải nông nghiệp, mùn bã hữu cơ, phân bắc và phân chuồng làm phân bón hữu cơ vi sinh, làm sạch nước thải, giảm mùi hôi thối của chất thải, hạn chế mầm bệnh trong chất thải. Dự án đã triển khai xử lý 200 tấn rơm rạ, thu được 70 tấn mùn hữu cơ với giá trị thu được là 140.000.000 đồng. Mô hình dự án này đã giải quyết vấn nạn đốt rơm gây ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững.
Theo Bùi Hương (Bùi Hương)
Xem bình luận