Thứ Bảy, ngày 15/12/2018 18:21 PM (GMT+7)

Hải Phòng: Phân bổ 5 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ ND

author Thứ Sáu, ngày 09/12/2011 06:07 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND thành phố vừa thống nhất phân bổ 5 tỷ đồng do T.Ư Hội ủy thác Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2011 cho Hội ND các huyện, quận.

   

Cụ thể, huyện, quận có dưới 15.000 hội viên, mức phân bổ vốn 400 triệu đồng; đơn vị có trên 15.000 hội viên, mức phân bổ vốn từ 500-550 triệu đồng. Các huyện, quận hội hướng dẫn Hội ND xã lập dự án. Các dự án được thực hiện theo địa bàn thôn hoặc xã theo quy mô nhóm hộ, có cùng 1 loại sản phẩm hàng hóa. Hạn mức cho vay tối đa không quá 30 triệu đồng/hộ, tối thiểu không quá 200 triệu đồng/dự án.

Xem bình luận