Thứ Năm, ngày 21/06/2018 00:37 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 12/01/2014 00:18 AM (GMT+7)

Hải Phòng: Phấn đấu có 60.000 hộ nông dân SXKD giỏi

Hội ND thành phố vừa tổng kết công tác hội và phong trào ND năm 2013. Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các phong trào thi đua của Hội vẫn phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa cao.

   
Hai nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội quan tâm chỉ đạo, đó là: Chương trình xây dựng NTM và phong trào ND thi đua SXKD giỏi. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ ND… được tăng cường. Nhiều CLB thành lập trong năm qua đã đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả, như CLB “Nông dân SXKD giỏi”, “Nông dân với pháp luật”… Năm 2014, Hội ND thành phố xác định 11 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đảm bảo số hộ ND SXKD giỏi các cấp đạt 60.000 hộ…
Theo Thu Ngân (Thu Ngân)
Xem bình luận