Thứ Bảy, ngày 15/12/2018 00:09 AM (GMT+7)

Hải Phòng: Tập huấn gần 4.700 lượt cán bộ

author Thứ Năm, ngày 03/01/2013 08:50 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Trong 2 năm (2011-2012), TP. Hải Phòng đã tổ chức 107 lớp tập huấn cho gần 4.700 lượt cán bộ phụ trách Chương trình xây dựng NTM cấp xã.

   

Theo đó, các sở, ngành liên quan phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành, như: Sở NNPTNT phối hợp Sở Xây dựng tổ chức 15 lớp tập huấn về công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM... Kinh phí chi phục cho công tác đào tạo, tập huấn cán bộ ở cơ sở là 985 triệu đồng.

Xem bình luận