Thứ Ba, ngày 22/01/2019 21:57 PM (GMT+7)

Hải Phòng: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội

author Thứ Ba, ngày 25/09/2012 05:06 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - 250 cán bộ chủ chốt các cấp hội thành phố vừa bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội do Hội ND thành phố phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức.

   

Học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề: Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phong cách làm việc của cán bộ hội ND; góp ý sửa đổi Điều lệ Hội NDVN; Điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân (sửa đổi); Nghị quyết 06 của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ...

Xem bình luận