Thứ Hai, ngày 16/07/2018 08:21 AM (GMT+7)

Hải Phòng: Tập trung triển khai 3 phong trào lớn

authorThu Ngân Thứ Tư, ngày 23/07/2014 07:45 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Hội ND Hải Phòng vừa sơ kết công tác hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 

   

Theo đó, 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã tập trung chỉ đạo, triển khai 3 phong trào lớn: ND thi đua SXKD giỏi; đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp; vận động ND tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ các phong trào này, nhiều mô hình của Hội đã cuốn hút hàng ngàn hội viên, ND tham gia. 6 tháng cuối năm, Hội ND thành phố tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, có việc tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “CLB sản xuất kinh doanh giỏi”, “CLB khoa học kỹ thuật nhà nông”, “CLB nông dân với pháp luật”; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ ND vốn sản xuất, kinh doanh…

Xem bình luận