Thứ Hai, ngày 16/07/2018 10:33 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 14/01/2014 10:04 AM (GMT+7)

Hành vi làm thay đổi tầng đất canh tác: Có thể bị phạt tới 500 triệu đồng

Bộ Tài nguyên môi trường (TNMT) đang dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

   
Theo đề xuất của bộ này, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm hành chính sẽ được xác định theo nguyên tắc quy đổi giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm thành tiền theo giá đất tại bảng giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư nơi có đất ban hành và chia thành 4 mức:

- Mức 1: Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền dưới 60 triệu đồng đối với đất nông nghiệp, dưới 300 triệu đồng với đất phi nông nghiệp.

- Mức 2: Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ 60 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng đối với đất nông nghiệp, từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp.

- Mức 3: Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng đối với đất nông nghiệp, từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp.

- Mức 4: Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ 500 triệu đồng trở lên đối với đất nông nghiệp, từ 3 tỷ đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp.

Tại dự thảo, tùy mức độ của hành vi vi phạm, Bộ TNMT đề xuất mức phạt từ 1-500 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Cụ thể hành vi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp; chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối mà làm thay đổi tầng đất canh tác, biến dạng địa hình; chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ao, hồ, đầm, nuôi trồng thủy sản sử dụng nước mặn mà không được UBND cấp có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng đối với cá nhân nếu hậu quả của hành vi thuộc mức 1; phạt tiền từ 50-200 triệu đồng đối với cá nhân nếu hậu quả của hành vi thuộc mức 2; phạt tiền từ 200-350 triệu đồng đối với cá nhân nếu hậu quả của hành vi thuộc mức 3; phạt tiền từ 350-500 triệu đồng đối với cá nhân nếu hậu quả của hành vi thuộc mức 4.

Hành vi chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác; chuyển từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp theo quy định phải nộp tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở mà không được UBND cấp có thẩm quyền cho phép, sử dụng đất để xây dựng công trình, đầu tư bất động sản thuộc khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế trái với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được công bố… cũng bị phạt từ 5-500 triệu đồng.

Nếu tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp 2 lần cá nhân, tức có thể bị phạt tối đa đến 1 tỷ đồng.
Theo C.B (C.B)
Xem bình luận