Thứ Tư, ngày 23/01/2019 08:44 AM (GMT+7)

Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho người nghèo

author Thứ Tư, ngày 12/09/2012 06:54 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Bộ KHĐT đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng ĐBSCL giai đoạn 2011 - 2015.

   

Theo đó, UBND cấp tỉnh có thể xem xét, quyết định giao đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phù hợp với điều kiện và tập quán ở địa phương. Trong đó, mức hỗ trợ để mua đất cấp trực tiếp bình quân cho mỗi hộ chưa có đất ở là 25 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ cho mỗi hộ để có đất sản xuất không quá 40 triệu đồng/hộ.

Xem bình luận