Thứ Ba, ngày 17/07/2018 12:43 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 20/01/2014 11:03 AM (GMT+7)

Hỗ trợ radio cho đồng bào khó khăn

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ máy thu thanh (radio) cho đồng bào ở các vùng khó khăn tại khu vực Tây Nam Bộ.

   
Theo khảo sát, hiện có khoảng 30.000 hộ đồng bào Khmer chưa có phương tiện nghe nhìn cần được hỗ trợ.
Theo Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Xem bình luận