Thứ Hai, ngày 25/06/2018 19:01 PM (GMT+7)

Hòa Bình: Hơn 14 triệu USD phát triển nông thôn

author Thứ Bảy, ngày 11/08/2012 05:41 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Quỹ Kuwait đã ký Hiệp định vay vốn Quỹ Phát triển kinh tế Ả Rập của Kuwait cho Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, trị giá 14,4 triệu USD.

   

Dự án sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân ở Đà Bắc, Hòa Bình phát triển kinh tế, thực hiện Chương trình phát triển NTM. Tính đến nay, thông qua Quỹ Kuwait, Nhà nước Kuwait đã cho Việt Nam vay vốn 9 dự án với tổng giá trị là 38 triệu Đina Kuwait, tương đương 140 triệu USD.

Vốn vay Quỹ Kuwait được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng, nông thôn như các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ của các tỉnh nghèo…

Xem bình luận