Thứ Năm, ngày 17/01/2019 13:45 PM (GMT+7)

Hòa Bình: Huấn luyện sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ

author Thứ Sáu, ngày 11/05/2012 04:59 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - 1.200 nông dân ở 11 xã của 2 huyện Cao Phong và Đà Bắc đã tham gia các lớp huấn luyện về sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ.

   

"Thêm cây - cải thiện sinh kế và thích ứng khí hậu dựa vào sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ” là dự án do Hội ND tỉnh phối hợp với Tổ chức Khuyến nông lâm Đan Mạch (DFE) và Tổ chức Phát triển nông nghiệp châu Á- Đan Mạch (ADDA) đang triển khai.

Trong khuôn khổ dự án, 1.200 ND ở 11 xã của 2 huyện Cao Phong và Đà Bắc đã tham gia các lớp huấn luyện về sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ. Những ND này đã được trang bị kiến thức, kỹ năng chọn cây lâm nghiệp đúng tiêu chuẩn, tỉa cành, chăm sóc rừng trồng và vườn ươm, phòng trừ sâu bệnh, phòng, chống cháy rừng...

Xem bình luận