Thứ Năm, ngày 19/07/2018 13:35 PM (GMT+7)

Hoàn thành điều tra thực trạng nông thôn

author Thứ Bảy, ngày 04/08/2012 06:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sau 2 năm thực hiện, huyện Thọ Xuân vừa hoàn thành việc điều tra, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí tại 38 xã, 3 thị trấn.

   

Kết quả, đã có 4 xã đạt 8/19 tiêu chí, 5 xã đạt 7/19 tiêu chí, 9 xã đạt 6/19 tiêu chí... Tính đến nay tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM của huyện là hơn 505 tỷ đồng, trong đó vốn T.Ư và tỉnh là 34,499 tỷ đồng, của huyện 52,9 tỷ đồng.

Nhờ đó, huyện đã làm được 134,5km đường giao thông nông thôn, nâng cấp được 625 nhà ở, 410 nhà bếp và khoảng 1.730 nhà tiêu hợp vệ sinh...

Xem bình luận