Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 00:18 AM (GMT+7)

Hơn 30.000 tỷ đồng cho bố trí ổn định dân cư

author Thứ Ba, ngày 15/05/2012 05:27 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa tổ chức Hội thảo về Chương trình “Bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020”.

   

Theo đó, việc bố trí dân cư sẽ dựa trên các nguyên tắc như bố trí phải phù hợp với quy hoạch phát triển nông thôn của từng tỉnh, mà trọng tâm là quy hoạch sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng; bố trí phải gắn với việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng...

Mục tiêu giai đoạn 2011 – 2020 là bố trí ổn định 250.000 hộ, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 là 125.000 hộ. Tổng kinh phí của Chương trình là 30.120 tỷ đồng.

Xem bình luận