Thứ Ba, ngày 17/07/2018 03:34 AM (GMT+7)

Hưng Yên: Xây dựng 198 cánh đồng thu nhập cao

author Thứ Năm, ngày 30/08/2012 05:56 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo tập hợp của Hội ND tỉnh, đến tháng 8, toàn tỉnh có trên 75.000 hộ ND đăng ký sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp năm 2012.

   

Trong đó, cấp trung ương có 398 hộ; cấp tỉnh 3.879 hộ; cấp huyện 13.113 hộ; cấp cơ sở 57.666 hộ và 2.237 hộ đăng ký thoát nghèo.

Để tạo điều kiện cho ND sản xuất hàng hóa, các cấp hội đã tham gia xây dựng 198 cánh đồng thu nhập cao, xây dựng 26 mô hình liên kết 4 nhà, tổ chức 33 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm mô hình SXKD giỏi cho trên 1.200 hội viên...

Xem bình luận