Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 18:57 PM (GMT+7)

Hướng dẫn kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội NDVN

author Thứ Hai, ngày 24/09/2012 06:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý vừa ký ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930 - 14.10.2012)

   

Hướng dẫn nêu rõ: Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI (Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng của Hội NDVN...

T.Ư Hội đề nghị Hội ND các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo mở đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 82 năm Ngày thành lập Hội NDVN, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Hội ND cấp tỉnh và toàn quốc bằng những công trình, việc làm cụ thể, thiết thực; tuyên truyền truyền thống của Hội NDVN trong 82 năm qua.

Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; xây dựng Tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên mới, xây dựng hội viên nòng cốt. Tổ chức gặp mặt cán bộ hội tiêu biểu; thăm hỏi cán bộ hội lão thành; giải quyết các kiến nghị chính đáng của ND; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng - chính quyền vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp NDVN” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào ND...

Xem bình luận