Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 01:16 AM (GMT+7)

Khánh Hòa: Đất nông nghiệp chiếm 61,97% diện tích

author Thứ Bảy, ngày 13/04/2013 07:21 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Khánh Hòa vừa được Chính phủ ban hành ngày 10.4, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 323.963ha, chiếm 61,97% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

   

Trong cơ cấu đất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là đất rừng phòng hộ với 111.000ha, tương đương 34,26%; ngoài ra là 108.000ha đất rừng sản xuất; diện tích đất trồng cây lâu năm 32.418ha; đất trồng lúa 21.183ha.

Theo quy hoạch, cả thời kỳ 2011-2020 sẽ có 20.974ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp. Ngoài ra cũng có 29.824ha đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng làm đất nông nghiệp.

Xem bình luận