Thứ Năm, ngày 19/07/2018 09:31 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 29/10/2013 10:17 AM (GMT+7)

Kon Tum: 725 thôn, làng có nhà rông văn hóa

Đến nay, trên toàn tỉnh Kon Tum có trên 350 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đã tu sửa và xây dựng mới nhà rông văn hóa tuyền thống...

   
Theo đó, đã nâng tổng số nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của toàn tỉnh lên 725 thôn (làng) trong tổng sô 847 thôn làng dân tộc thiểu số.

Nhiều địa phương đã đẩy mạnh xã hội hóa phong trào văn hóa cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp công sức và kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho đời sống văn hóa ở địa phương. Đồng thời, xây dựng và bảo vệ các công trình văn hóa lịch sử, thiết chế văn hoá, thể thao; nhiều nhà văn hóa, nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được sửa chữa, xây mới.
Theo Lê Mai (Lê Mai)
Xem bình luận
tôi cùng nhiều người bạn có đặt cọc 20.000.000 cách đây 1 năm để mua căn hộ của lô mới,...
Bình luận có 0 phản hồi
Tôi là một hộ mua nhà ở đây. Thực tế chất lượng ngôi nhà của tôi và những ngôi nhà khác cho thấy Sở...
Bình luận có 0 phản hồi