Thứ Năm, ngày 17/01/2019 16:01 PM (GMT+7)

Lai Châu: Ổn định dân cư gắn với xây dựng NTM

author Thứ Tư, ngày 23/05/2012 05:22 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo đánh giá của tỉnh Lai Châu, đã qua gần 2 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, đến nay tất cả gần 100 xã của tỉnh mới đạt mức dưới 10 tiêu chí.

   

Khó khăn lớn nhất của Lai Châu là, dân cư sống rải rác phân tán, hàng nghìn hộ gia đình sinh sống cheo leo trên đỉnh núi, nên việc quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông khó có thể triển khai.

Do đó, Lai Châu phấn đấu đến năm 2015 có 15 - 20% số xã đạt tiêu chuẩn NTM và đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 40-50%. Lai Châu đã đề ra giải pháp, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng NTM để thực hiện mục tiêu này.

Xem bình luận