Thứ Hai, ngày 24/09/2018 05:03 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 26/05/2014 10:59 AM (GMT+7)

Lai Châu: Tuyên dương điển hình làm theo lời Bác

Hội nông dân (ND) tỉnh Lai Châu vừa sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

   
Tại hội nghị, 8 tập thể, 18 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác đã được tuyên dương, khen thưởng.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, từ năm 2011-2013, toàn tỉnh có hàng trăm tập thể, hội viên, ND điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Số hộ ND SXKD giỏi các cấp tăng từ 2.278 hộ (năm 2011) lên 2.789 hộ (năm 2013). Nguồn vốn Quỹ HTND từ gần 2 tỷ đồng (năm 2011) tăng lên gần 9,4 tỷ đồng (năm 2013)…
Theo Hùng Sơn (Hùng Sơn)
Xem bình luận