Thứ Tư, ngày 20/06/2018 07:33 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 09/10/2013 13:03 PM (GMT+7)

Lai Châu: Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

Đến nay sản xuất chuyên canh rau an toàn thuộc dự án tại các xã vùng cao đã mang lại hiệu quả cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa, ngô.

   
Sau 2 năm thực hiện Dự án sản xuất chuyên canh rau an toàn (RAT) vùng cao với diện tích 166ha, có 620 hộ dân tham gia (trong đó 505 hộ DTTS), đến nay sản xuất chuyên canh rau an toàn thuộc dự án tại các xã vùng cao đã mang lại hiệu quả cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa, ngô.
Theo Sở NNPTNT Lai Châu, dự án được xây dựng nhằm hình thành vùng sản xuất chuyên canh rau an toàn với quy mô 200ha, sản lượng khoảng 15.000 - 20.000 tấn rau/năm.
Theo Thào Minh (Thào Minh)
Xem bình luận