Thứ Hai, ngày 23/07/2018 00:05 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 05/12/2013 09:53 AM (GMT+7)

Lâm Đồng: 12 đề tài, dự án hỗ trợ KHCN được công nhận

Ngày 4.12, nguồn tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, 12 đề tài, dự án vừa được công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu này do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện thực hiện trong 2 năm (2011 và 2012).

   
Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2014, Sở KHCN Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển giao, theo dõi, quản lý và đánh giá việc ứng dụng các đề tài, dự án vào thực tế.

Phần lớn các đề tài, dự án vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận này có liên quan mật thiết đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Theo V.K.D (V.K.D)
Xem bình luận