Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 23:06 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 27/11/2013 09:49 AM (GMT+7)

Lâm Đồng: 48 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 26.11.

   
Dự án năm 2013 có tổng nguồn vốn 49 tỷ 282 triệu đồng. Ngoài khoản tiền gần 48 tỷ để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và chất lượng cao, dự án còn dành 312 triệu đồng để phát triển khung thể chế và hệ thống sản phẩm nông nghiệp; 146 triệu đồng để phát triển khí sinh học.
Theo V.K.D (V.K.D)
Xem bình luận