Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 20:39 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 17/01/2014 10:44 AM (GMT+7)

Lâm Đồng: Chỉ 3% số mẫu rau không an toàn

Trong năm 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng đã kiểm tra, phân tích 2.800 mẫu rau từ 27 chủng loại, kết quả cho thấy có gần 97,93% mẫu đạt, chỉ 3,07% mẫu không an toàn.

   
Những năm gần đây, việc quản lý dư lượng thuốc BVTV trên nông sản nói chung, cây rau nói riêng đã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt là từ khi triển khai chương trình Dự án Cạnh tranh nông nghiệp, công tác này đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các hộ nông dân tham gia chương trình đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực, như tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng (nồng độ), đúng cách), cụ thể có 97,5% nông dân nhận dạng được các đối tượng dịch hại chính để lựa chọn đúng thuốc phòng trừ...
Theo Võ Khắc Dũng (Võ Khắc Dũng)
Xem bình luận