Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 08:41 AM (GMT+7)

Lâm Đồng: Đầu tư hơn 190 tỷ đồng cho các xã điểm

author Thứ Ba, ngày 09/10/2012 05:11 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Trong năm 2012, Lâm Đồng có tổng nguồn vốn bố trí đầu tư cho các xã xây dựng NTM là 190,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn T.Ư cấp 21 tỷ đồng, vốn của tỉnh là 41 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình khác là 104 tỷ đồng…

   

Còn lại, hơn 21 tỷ đồng là nguồn vốn huy động trong dân. Với nguồn vốn trên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 114 xã trong tổng số 118 xã thực hiện việc rà soát và đánh giá thực NTM.

Trong 41 xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015, đã có 1 xã đạt 18/19 tiêu chí, 1 xã đạt 16 tiêu chí, 19 xã đạt từ 9 – 13 tiêu chí…

Xem bình luận