Thứ Hai, ngày 16/07/2018 21:57 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 02/12/2013 13:36 PM (GMT+7)

Lâm Đồng: LIFSAP hỗ trợ nâng cấp lò giết mổ gia súc

Ngày 1.12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đồng ý việc hỗ trợ đầu tư nâng cấp 12 cơ sở giết mổ gia súc.

   
Theo đó, mỗi cơ sở sẽ được đầu tư 2.600USD từ nguồn vốn LIFSAP để cải thiện điều kiện vệ sinh và nâng cấp quy mô giết mổ trung bình 5 con gia súc mỗi ngày lên gần 10 con/ngày.
Theo V.K.D (V.K.D)
Xem bình luận