Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 18:49 PM (GMT+7)

Lào Cai: Tiêu chí môi trường đạt thấp

author Thứ Ba, ngày 23/04/2013 04:33 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Tính đến hết năm ngoái toàn tỉnh Lào Cai mới có hơn 43.000 hộ gia đình nông thôn có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tương tương 42% tổng số hộ; số hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh mới chỉ đạt trên 27%, tương đương trên 22.000 hộ; số hộ gia đình tự đào hố xử lý, chôn lấp rác thải chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 6.500 hộ.

   

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do phong tục tập quán sinh hoạt, nhận thức của đồng bào dân tộc về vấn đề vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. Từ nay đến 2015, tỉnh Lào Cai phấn đấu nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 85%, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 70% và 45% số hộ chăn nuôi có chuồng trại, công trình xử lý chất thải đảm bảo.

 

Xem bình luận