Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 10:24 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 03/10/2013 11:26 AM (GMT+7)

Lào Cai: Xây dựng 1.022 nhà văn hóa cộng đồng

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã xây dựng 1.022 nhà văn hóa cộng đồng ở các xã, phường, thôn, bản, trong đó trên 50% nhà văn hóa thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

   
Các nhà văn hóa thôn, bản thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của gần 1.000 đội văn nghệ và 808 đội thể thao ở thôn, bản, góp phần vào việc nâng cao đời sống văn hóa, làm thay đổi diện mạo vùng cao, tạo nếp sống văn minh cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, trong 1.022 nhà văn hóa cộng đồng, chỉ có 272 nhà văn hóa mới được xây dựng, số còn lại đã quá cũ hoặc xuống cấp nghiêm trọng...
Theo T.M (T.M)
Xem bình luận