Lập Tổ Biên tập sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết “Tam nông”

09:58 - 28 tháng 5, 2013

(Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, do Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát làm Tổ trưởng.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường làm Tổ phó. Tổ này còn có 15 thành viên.

Tổ Biên tập có nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trình Ban Chỉ đạo thông qua. Đồng thời, Tổ Biên tập tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các địa phương trên cả nước; giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo...

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN