Thứ Tư, ngày 18/07/2018 16:12 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 21/11/2013 11:28 AM (GMT+7)

Mới chỉ nhập khẩu công nghệ nông nghiệp trung bình

Báo cáo “Năng lực cạnh tranh và công nghệ ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam” do Đại sứ quán Đan Mạch công bố ngày 20.11 nhấn mạnh, đầu tư công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững.

   
Báo cáo dựa trên kết quả điều tra năm 2012 nhận định, với một nước có dân số trẻ và lực lượng lao động đáng kể vẫn đang làm việc trong ngành nông nghiệp, đầu tư nước ngoài và những chính sách cải tiến công nghệ phù hợp là rất cần thiết trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các công nghệ chuyển giao vào Việt Nam hầu hết là các công nghệ có trình độ bằng hoặc cao hơn công nghệ sẵn có ở Việt Nam nhưng mới chỉ đạt mức trung bình hoặc trung bình tiên tiến so với các nước trong khu vực. Cụ thể, hơn 80% doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, 5-6% sử dụng công nghệ cao, 14% ở mức thấp và lạc hậu.

Theo Thúy Đăng (Thúy Đăng)
Xem bình luận