Thứ Ba, ngày 22/01/2019 17:28 PM (GMT+7)

Mỗi năm, Bến Tre giảm gần 1.000ha đất làm muối

author Thứ Tư, ngày 19/09/2012 10:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hiện nay, diện tích sản xuất muối của tỉnh Bến Tre hơn 1.400ha, với gần 2.000 hộ diêm dân. Trong đó, huyện Ba Tri có diện tích làm muối lớn nhất (trên 830ha), tiếp sau là huyện Bình Đại (gần 600ha).

   

Niên vụ 2011-2012, tổng sản lượng ước đạt khoảng trên 36.000 tấn, giảm trên 40% so với niên vụ trước đó. Do tác động của biến đổi khí hậu và đầu ra của hạt muối khó khăn nên diện tích và sản lượng muối ở tỉnh Bến Tre liên tục giảm. Tính từ năm 2009 đến nay, mỗi năm diện tích muối ở tỉnh Bến Tre giảm gần 1.000ha. Đa số người dân chuyển đất làm muối sang nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Hiện nay, các ngành hữu quan tỉnh Bến Tre đang tìm biện pháp để ổn định diện tích muối, đảm bảo đời sống ngư dân như: Trợ vốn ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất muối; tạo điều kiện cho diêm dân nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch như phủ bạt trên nền đất muối...

Xem bình luận