Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 20:44 PM (GMT+7)

Mỗi xã, phường có một sản phẩm thương hiệu

author Thứ Bảy, ngày 06/04/2013 09:02 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Trong 2 ngày 4 và 5.4, Hội ND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Tại Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng đổi mới hoạt động hội nhiệm kỳ tới.

   

Các tham luận tại Đại hội tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ vốn vay cho ND; hỗ trợ ND xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát huy vai trò của tổ chức hội trong xây dựng NTM...

Đại hội đã thảo luận các giải pháp đột phá để thực hiện phương hướng, mục tiêu công tác hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2013 - 2018: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện; vận động, hỗ trợ ND ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch và nông nghiệp sinh thái; tuyên truyền vận động ND tham gia thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm thương hiệu...

Về dự và chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính ghi nhận những thành tựu của Hội ND tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: Hiện Quảng Ninh vẫn còn 80% diện tích đất nông nghiệp và 50% dân số là ND. Vì vậy nội dung hoạt động của Hội phải đẩy mạnh hỗ trợ vốn, dạy nghề cho ND để thực hiện mục tiêu chuyển dịch lao động phục vụ phát triển cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng du lịch - công nghiệp - dịch vụ.

Dự và phát biểu với Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Hà Phúc Mịch yêu cầu, Hội ND Quảng Ninh phải chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thúc đẩy tiến độ thực hiện KL61 của Ban Bí thư và QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện KL61 và QĐ 673 chính là để các cấp Hội ND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vị thế của Hội. Đại hội đã bầu 43 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2013-2018; 14 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI. Bà Vi Ngọc Bích được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Xem bình luận