Thứ Hai, ngày 18/06/2018 14:53 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 20/01/2014 11:11 AM (GMT+7)

Nam Định: Cơ bản hoàn thành dồn điền, đổi thửa

UBND tỉnh Nam Định vừa cho biết, đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đất nông nghiệp, với 2.801/3.009 thôn đã giao xong ruộng ngoài thực địa, đạt 93,1% kế hoạch đề ra.

   
Sau dồn đổi, các hộ đã đóng góp 2.414ha đất ruộng và 914ha đất thổ cư để xây dựng đường giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng.
Theo Thiên Hương (Thiên Hương)
Xem bình luận