Thứ Năm, ngày 19/07/2018 13:20 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 16/12/2013 10:04 AM (GMT+7)

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ các tỉnh Tây Bắc

Các Ban Tổ chức Tỉnh ủy cụm thi đua 8 tỉnh Tây Bắc là Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

   
Theo đó, năm 2014, các Ban Tổ chức tỉnh ủy các tỉnh Tây Bắc sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư, của tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cụm, đổi mới, sáng tạo tập trung vào những việc khó, việc mới, gắn với thực tế hoạt động thường xuyên..
Theo Đoàn Lê (Đoàn Lê)
Xem bình luận