Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 12:33 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 30/12/2013 11:12 AM (GMT+7)

Nâng cao kỹ năng đánh giá nghèo

Từ ngày 27 - 29.12, tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với UNDP và Tổ chức Hợp tác phát triển Ai Len tổ chức tập huấn về tiếp cận nhân học và kỹ thuật nghiên cứu định tính trong đánh giá nghèo vùng dân tộc thiểu số.

   
Đây là hoạt động của UBDT của tiểu Dự án Hỗ trợ giảm nghèo PRPP do UBDT phối hợp với các chuyên gia tư vấn của Viện Nghiên cứu phát triển Mekong tổ chức nhằm nâng cao nhận biết, đánh giá nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.

Tại Khóa tập huấn, học viên được giới thiệu phương pháp, kỹ năng, công cụ... trong nghiên cứu về giảm nghèo; cung cấp, bồi dưỡng các kỹ năng nghiên cứu thực địa cơ bản cho các nghiên cứu viên trong quá trình tổ chức thực hiện đánh giá nhanh nhân học trên địa bàn vùng DTTS.
Theo Việt Linh (Việt Linh)
Xem bình luận