Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 11:35 AM (GMT+7)

Nga Sơn (Thanh Hóa): 100% xã hoàn thành quy hoạch

author Thứ Ba, ngày 23/10/2012 06:42 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Nga Sơn, đến nay địa phương đã hoàn thành quy hoạch NTM ở tất cả các xã.

   

Ngoài ra, xã Nga An (xã điểm của tỉnh) đã hoàn thành 11/19 tiêu chí; 9 xã hoàn thành 7-9 tiêu chí, bao gồm: Nga Thành, Nga Yên, Nga Phú, Nga Mỹ, Nga Lĩnh, Nga Thái, Nga Liên... Các xã này phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2015.

Các xã còn lại hoàn thành 4 - 6 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 15,8 triệu đồng/năm.

Xem bình luận