Thứ Ba, ngày 19/06/2018 23:55 PM (GMT+7)

Nghệ An: 1 xã sắp hoàn thành

author Thứ Tư, ngày 03/04/2013 09:45 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sau 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Sơn Thành (Yên Thành) đã đạt 18/19 tiêu chí (tiêu chí chợ đang điều chỉnh, hiện gần đạt), tăng 5 tiêu chí so với năm 2011.

   

Theo đó, tổng phí đầu tư trong 2 năm là 75 tỷ đồng. Theo kế hoạch, xã sẽ tiếp tục huy động người dân đóng góp bê tông hóa 100% đường giao thông và nâng cấp chợ nhằm đạt 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2013.

Xem bình luận